<
Tarihi Yarimada Gece

26 Haz 2012

“UKDELER: Ülkücü Türk Milliyetçiliği Üzerine Toplu Yazılar” Çıktı

Yazan: EDİTÖR

20. yüzyılın “fetih” paradigmaları, zaferin, kitleleri “yek bir yumruk” kılmaktan geçtiğine inanıyordu: İtalyan filozof Antonio Gramsci’nin metaforlarıyla ifâde edecek olur isek, öngörülen hep  “mevzi” savaşlarıydı, “manevra” savaşları değil. Oysaki bugünkü ihtiyaç tam aksi yöndedir: 21. yüzyıl, manevra savaşlarının yüzyılı olacaktır. Bir başka deyişle, politik/sivil toplumun fethi, siyasal partiler ya da sivil toplum örgütleri etrafında mevzilenen “kütle-adam”larca, kuru kalabalıklarca değil, seçkin “akıncı” birlikleriyle gerçekleşecektir. Söz konusu akıncı-aydınlarca fethedilmesi öncelikli olan “toprak” ise, zannedildiği gibi “siyaset” değil, “kültür”dür. Gâyet tabiî Ülkücü–Türk milliyetçileri de, özetin–özeti olarak sunduğumuz bu taktik/stratejik gereklilikten “muaf” değildir. Bizlerin –entelektüel anlamda, “gündelik siyaset” merkezli “rozet kimlik”lerden, kendi–kendine yeten bir “kültür ve dava adamı” kimliğine geçiş yapmamız, bugünün dünyasında artık yadsınamaz bir zarurettir. Elinizdeki kitap ise, sâdece ve sâdece bu zarûret hâlinin farkında olanlar içindir. 

Franz Kafka, “Hayattan, nisbeten kolayca, hayli kitap çıkarabilir kişi; oysa kitaplardan, az, azıcık hayat çıkarabilir” der; elinizdeki kitap da, Kafka’nın bu yargısına herhangi bir istisna teşkil etmez: Zirâ, Ülkücü-Türk milliyetçilerinin akıp–giden, devingen hayatlarından da hayli kitap çıkarılabilir; oysa İkbal Vurucu, Erkan Çakıcı ve bendenizin “parça tesirli” yazılarından müteşekkil olan bu kitaptan, Ülkücü-Türk milliyetçileri adına az, hatta çok az şey çıkarılabilir. Bu hakikatin kabul ve ilânıysa, bir nevi “haddini bilmek”tir.

Fırat Kargıoğlu

 

 

İsteme Adresleri

Hesap No:

İkbal Vurucu

Posta Çeki: 06 150 150

İkbalvurucu2030@gmail.com

 

Gençlik Kitapevi

Muzaffer Caddesi Rampalı Çarşı No:42

Konya TÜRKİYE

Tel: 0332 – 353 62 27

 

www.kitapyurdu.com , www.idefix.com

Geçmiş Yazılar

Comments are closed.