<
Tarihi Yarimada Gece

Posts Tagged ‘Kongre’

17 May 2016

Starbucks’da kongre toplasam polis müdahale eder mi?

Yazan İSKENDER ÖKSÜZ Starbucks’da kongre toplasam polis müdahale eder mi? için yorumlar kapalı