Sultanahmet-Ayasofya

19 Kas 2015

Düştüğümüz yerden kalkmak

Yazar: HÜSEYİN RAŞİT YILMAZ

türkyorum - düştüğümüz yerden kalkmak

Eski Türk hakanlıklarında çıplağı giydirmede, açı doyurmada sıkıntı baş gösterdiğinde Allah’ın hakana verdiği “kut” u geri aldığına kanaat getirilir ve başkasının hakan olmasının önü açılırdı. Türk töresindeki bu millet menfaatini gözeten, başarısızlığın sorumlularının bedel ödedikleri kaide uzun çağlar boyunca devam etti. Başarısızlığının bahaneleri değil bedelleri oldu ve mesuliyet sahipleri çoğunlukla asaletlerine yaraşır şekilde bedel ödemeye rıza gösterdiler. II. Viyana Kuşatması’nın ardından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın hakkındaki karar karşısında takındığı tavır bugün hala iftihar vesilelerimizdendir. Koca imparatorluk toprakları şahsi mülkü olan Osmanlı padişahlarının halkın tepkisini çeken icraatlarının ardından nasıl tepkilerle yüz yüze kaldıklarını, doğrudan maruz kaldıkları ağır tepkilerin pek çoğunu bugünün Batılı ülkelerinin yöneticilerininkine benzer bir soğukkanlılıkla karşıladıklarını da biliyoruz.

Bugün artık başka bir çağdayız, tarihler epey ilerledi ama pek çok bakımdan dünümüzün gerisindeyiz. Başarısızlıklarımızı telafi etmek için hep yeni şanslar istiyoruz, vermek istenmeyince cebren elde etmekten imtina etmiyoruz. Yazılıdan zayıf alan talebenin kurtarma sınavı istemesi, onda da olmayınca kurtarma sözlüsü istemesi, onda da olmayınca hocasına yüklenmesi gibi bir paradoksun içindeyiz. Kendimize büyük kıymet atfediyoruz, biz olmazsak dünya dönmeye devam etmeyecek, güneş bir daha doğmayacak gibi egosantrik bir haldeyiz. Bu hal hem bize, hem çevremize hem de nereye mensupsak oraya zarar veriyor. Uyarıları asla ve kat’a dikkate almıyoruz. Uyaranları ucuz itham çamurlarıyla sıvamaya gayret ediyoruz. Atalar ne güzel söylemiş, kim bilir nasıl canları yanmış da söylemiş; “Bu hal hal değildir” Tamamını oku. »

Paylaş:

  18 Kas 2015

  Ömer Lütfi Mete Notları…

  Yazar: CEM SÖKMEN

  turkyorum - omer lutfi mete notlarıÖmer Lütfü Mete’yi 18 Kasım 2009’da kaybetmiştik.

  Onun bıraktığı yazı tecrübesi, yenilenmenin, bilgi ve düşüncede yeni pencereler açabilmenin örneğidir. Ömer Lütfü Mete’nin hayatında tasavvuf ilgisi vardı. Onun yazı içeriklerinde ve üslubunda görünen bu ilgi tasavvufun aynı zamanda direniş kaynağı olduğunu da gösteriyordu.

  1978’de “Balonya Tüneli” ile başlayan yazı yolculuğu yine romanlarla devam etti. Çığlığın Ardı Çığlık (1982), Asker ile Cemre (1993), Yerden Göğe Kadar (1993), İtfaiye Yanıyor (2005) gibi eserleri, bazen dergicilik bazen gazetecilik yaptığı ve -Türkiye’de bu işleri yapmanın zorluklarını yaşadığı- otuz yıla dayanan bir zaman dilimi içinde ortaya çıktı. Zorluklarla birlikte var olan devingenlik Ömer Lütfü Mete’nin zihin dünyasını yeni bakış açılarını ve yeni sorun alanlarını görmeye götürdü.

  Özellikle hayatının son on yılında köşe yazarlığı ve televizyon programlarında işlediği konular çerçevesinde “Derin Devlet”le başlayan yeni bir kitap formatıyla okuyucunun karşısına çıktı. Bu çalışmaların içindeyken bir yandan da senaryo çalışmaları yaptı. Dolayısıyla bu yoğunluğun içinde edebi çalışmaları geri planda kalmıştı.

  Tamamını oku. »

  Paylaş:

   9 Kas 2015

   Akıntıya karşı kürek çekenlerle beraber!

   Yazar: CEM SÖKMEN

   türkyorum - akıntıya karşıMustafa Kutlu son yirmi yıl içinde yazdığı denemelerden oluşan “Dem Bu Demdir” kitabında:“Küresel kapitalizm ‘eski dünya’yı çöp sepetine süpürüyor. Burada bildiğimiz has edebiyata yer yok. O ki netice itibarı ile bir inanca, bir fikre, bir felsefeye, bir meseleye, bir davaya dayanır. Kitap vasıtası ile vücut bulur, kitapla haşır-neşir olan kişide bir ruh yüceliği, bir ahlâk inkişafı, bir metafizik derinlik, bir aksiyon hamlesi hissedilir. Edebiyat bunu yapar. İdeolojileri öldüren, tarihin sonunu getiren küresel kapitalizme karşı kim bir bayrak kaldırıyorsa onun bir edebiyatı olacaktır. Bu işe dâva karıştırmayın diyenler şapkadan tavşan çıkarmaya devam etsinler.” diyor.Küresel kapitalizm ideolojileri öldürmekle kalmıyor, yerine imagolojiyi yerleştirdiği hâlde bir yerde özlü bir fikir yeşerirse hemen “ideolojilerin öcülüğünü” hatırlatıyor, “reklamları iyi takip edin, idealiniz arabanın, evin, akıllı telefonun daha lüksüne sahip olmak olsun” diyor. “Çekirdek ailesi” dışında hiç kimseye değer veremeyen, inanamayan, güvenemeyen, sevemeyenler böylece çoğalıyor. Hayat tarzınız hem yaşama hem düşünce boyutunda kolay kolay kimselere değmeyen “orta sınıf sterilliğini” hatta şımarıklığını ifade ederken siz İslamcılık, Milliyetçilik, Atatürkçülük, Sosyalistlik iddia edebilirsiniz. Söz ve eylem arasındaki mesafeyi kafaya takmaya gerek yok! “Beni bir tek Özal anladı” diyebilen edebiyatçı, “başbakan olmaya 13 yaşında karar verdim” diyen emekli siyasetçi, “böyle bir dünyaya çocuk getirmeyi düşünmüyorum” diyen “çocuk kitapları yazarı”işte bu atmosferde görünmeye devam ediyor. Tamamını oku. »

   Paylaş:

    16 Eyl 2015

    Aleviler: Dün, Bugün, Yarın

    Yazar: HÜSEYİN RAŞİT YILMAZ

    türkyorum - aleviler bugün yarınAnadolu coğrafyası Türkler tarafından vatanlaştırıldıktan sonra toplumsal manada en dikkat çekici hareketler, döneme göre yoğunluğu değişmekle birlikte, isyanlardır. Bilhassa 13. ve 16. Yüzyıllar arası bir nevi ayaklanmalar çağıdır. Siyasi ve askeri anlamda coğrafyaya hâkim iradenin en zayıf ve en güçlü olduğu zamanlarda  ayaklanmalar eksik olmamıştır. Bugüne ulaşan toplumsal fay hatlarında ayaklanma devirlerinin mühim etkisi vardır. İlki ve en büyüğü Babailer isyanı olarak kabul edilen bu nevi toplumsal hareketlerin oldukça geniş bir coğrafyada kitlesel hüviyette cereyan etmesi ve bastırılmaları sırasında toplumsal hafızaya kazınanlar tarihimizin en uzun soluklu sosyal fay hattını ortaya çıkarmıştır.

    Bugün yaygın olarak adına Alevilik dediğimiz inanç biçimi geçen asra kadar “Kızılbaşlık” namıyla maruftu. İran’ı Şiileştiren Türk hükümdarı olan Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın başında bulunduğu tarikat uzun süre Sünni karakterli olarak varlığını sürdürmüştü. Talebelerinden, ayırt edici olsun diye, yaygın olan beyaz başlıklar yerine kızıl börkler giymelerini istediği için “Kızılbaşlık” zamanla söz konusu silsileyi takip edenlerin genel adı haline geldi.1

    Tamamını oku. »

    Paylaş:

     10 Eyl 2015

     Leyleklerden Yana Olmak Yahut Türk’ü Öldürmek

     Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

     türkyorum - leylekler kartallar1Karaleyleği görünce, “âh yine savaş var” demişti köyün güngörmüş ihtiyârları; mevsimsiz bir tedirginliğe yenik düşmüştü bütün köy. Komutan, yani karaleylek asker toplamaya gelmişti kartallarla harp etmek için…

     Karaleylek olur muydu? Leyleğin apoletlisi nerede görülmüştü? Leyleklerin de mi seferberlik görevi vardı? Leyleklerle kartalların savaşı hiç duyulmuş şey miydi? Leyleklerde hiç mi akıl yoktu, kartallarla sonucu belli bir savaşa girilir miydi?Sıkletlerine uygun düşmanlar seçmeleri, leyleklerin menfaatine olmaz mıydı, hiç mi diplomasi bilmiyorlardı?

     Kahkahalar eşliğinde sıralanan daha pek çok soru, bu garip rivâyetin sahibi sevgili annemi bunaltmış hatta belli ki leylekler ile kartalların harbine dâir olan bu hikâyeyi bizimle paylaştığı için pişman bile etmişti.

     Güldük, geçtik… Ancak o günden sonra leylek-kartal savaşına dâir zihnimde peydahlanan resimleri kovmaktan aciz kaldım. Bir kartalla savaşan leylek, ne kadar büyüleyiciydi. Gerçek olabilir miydi? Leylekler ve kartallar arasında cereyân ettiği rivâyet edilen bu fantastik savaş gerçekten vukû bulmuş olabilir miydi? Merakım galip geldi. Gazete arşivlerinde yapılan ufak bir gezinti, annemin haklılığını tescilliyordu. Evet, rivâyet sahîhti… Tamamını oku. »

     Paylaş:

      17 Ağu 2015

      Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması – 2

      Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

      türkyorum-mkcalen kimlik sorunu2DEVLET VE MİLLET YAHUT OSMANLILIK VE TÜRKLÜK

      Millet kelimesini, ırk ve kavim gibi yakın anlamlı kelimelerin yol açacağı yanlış anlamaların olumsuz etkilerinden uzak tutacak güvenli bir iklime taşıyan Ziya Gökalp, Osmanlıcılık etrafında husule gelen yakın tarih tecrübelerini de dikkate alarak “millet”in anlam coğrafyasını, “devlet” kelimesinden gelecek tecavüzlere karşı da koruma altına almaya çalışır. Devlet ve millet kelimeleri arasındaki münasebet, Türklük ve Osmanlılık kategorileri arasındaki münasebetin mahiyetini de tayin etmektedir.

      Gökalp, bir makalesinde devleti “kendine mahsûs bir hükümete, bir araziye ve bir ahâliye mâlik olan zümre” olarak tanımlar1.“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”ta da “bir hükümetin idâresi altında bulunan fertlerin mecmûuna” devlet demektedir2. Sorun şu ki, Osmanlıcılar devlet ile milleti birbirinin müteradifi, dolayısıyla bir devletin tebaasının toplamını millet saymaktadırlar. Gökalp, toplumsal gerçekliği nazar-ı itibara almamak kaydıyla bu iddiadının doğru olabileceğini ifade eder. Ancak toplumsal gerçeklik milleti bir dil grubu olarak dayatmaktadır. Bir devletin bütün vatandaşlarının aynı dili konuşması, yahut aynı dili konuşanların bağımsız bir devlet teşkil etmesi arzu edilen bir durumdur. Lakin arzu edilen bu ideal durumla devletlerin gerçek durumu umûmiyetle örtüşmemektedir. Devlet ile toplumsal gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, Gökalp’in Osmanlılık-Türklük meselesindeki temel önermesinin çıkış noktasıdır. Osmanlıcıların zannettiğinin aksine “devlet başka şey, millet başka şeydir3.” Tamamını oku. »

      Paylaş:

       12 Ağu 2015

       EMİR KALKAN: “Rahmet o mamureyi aziz kılan erlere”

       Yazar: CEM SÖKMEN

       türkyorum - emir kalkanEmir Kalkan’ı pek çok okuyucusu gibi “Kanatsız Kuşlar Şehri”yle tanıdım. “Emir Kalkan olmasaydı Cemil Emmi’yi nasıl tanıyacaktım” diye diye kitabı bitirmiştim. Daha sonra 2009’da Ötüken Neşriyat’ta çalışmaya başlayınca yayıncısı olarak daha yakından tanıma imkânı buldum. Emir Kalkan’ın 2002’de “Kanatsız Kuşlar Şehri” ile başlayan Ötüken yazarlığı “Gül Ayinleri” (2003), “Hoşçakal Şehir” (2005),  “Ha Bu Diyar” (2007), “Bu Taraf Anadolu” (2008), “Türk Düğünü” (2010), “Kayıp Yüzler (2010) ile devam etmişti.

       Bu eserleri ile tanınmış ve -2000’li yılların yazar/kitap/ekran/görsellik enflasyonuna rağmen- tatminkâr bir okuyucu tabakasını kendine bağlamışken hem “Afşar Ağıtları” hem de “20. Yüzyıl Türk Halk Şairleri” adlı çalışmalarının yayımlanması konusunda tereddüt gösteriyordu. Biz kitapların yayını için ısrar ederken o kendisini yayıncının yerine koyuyor ve “Yayınevine zararımız olmasın, bu kitapların satışından endişeliyim” diyordu. Bir süre sonra razı ettik ve bu eserler de son 3 yılın içinde yayımlanarak Emir Kalkan’ın külliyatına dâhil oldu. Tamamını oku. »

       Paylaş:

        3 Ağu 2015

        İnkâr Korkusundan Teslimiyete: “Sürecin” Çözücü Dili Üzerine

        Yazar: MEHMET AKİF OKUR

        türkyorum - sürecin çözücü diline dair

        Türkiye, yaklaşık son üç senede adı hususunda bile mutabık kalamadığımız “Sürec”i rafa kaldırırken bir muhasebe yapmaya da çalışıyor. Evlerimizi her gün yeni şehit haberleriyle mateme gark eden terör dalgası karşısında güvenlik kalkanını omuzlamak mecburiyetinde kalan Ankara’nın önce sıcak krizi atlatmasını sağlayacak bir krokiye, ardından ise “Sürec”i başarısızlığa sürükleyen sebeplerin kapsamlı tahliline dayalı ayrıntılı bir yol haritasına ihtiyacı var.

        Nitekim, medya ve siyaset üzerinden yürüyen tartışmalara baktığımızda bu doğrultuda bir hareketlenmenin yaşandığını görüyoruz. Ancak, henüz duygusal/siyasi “reaksiyonların” ötesinde metodik derinliğe sahip önerilerin aleniyet kazandığını söylemek zor. Bu çerçevede, eski politikanın temel mantığını savunurken problemin yalnızca kötü uygulamadan kaynaklandığını  ileri sürenleri de reaksiyon parantezi içine yerleştirdiğimizi belirtelim. Mesela; İngiltere’nin IRA, İspanya’nın ETA vb deneyimlerine ait hatıra ve takvimleri referans alan kimi eleştiriler, “prosedür” düzeyinde sorunlar yüzünden Sürecin tıkandığı zannından hareket ediyorlar. Oysa ihtiyaç duyduğumuz şey; daha ileri bir derinlikten, bize mahsus “yapısal” özellikleri merkeze alarak bahse konu örnekleri sorgulayacak ve karşımızdaki problemle kıyaslanabilir sonuçlar çıkarmamıza imkan verecek bir zihnî süreç. Örneğin IRA meselesine baktığında; Türkiye ve İngiltere’nin dünya sisteminin güç hiyerarşisi içindeki birbirinden uzak konumlarını, Kuzey İrlanda’nın özel statüsünü ve çatışmanın iki taraflı değil üçlü karakterini vb de görüp değerlendirecek bir perspektife sahip olabilmeliyiz. Bu sayede, Süreç deneyimlerinin yüzeyden bakıldığında aktarılabilir gözükürken yakından incelendiğinde değişik meselelere ait bağlamlarda aksi istikamette neticeler doğuracağı anlaşılabilen tabiatlarını keşfedebiliriz. Tamamını oku. »

        Paylaş:

         27 Tem 2015

         Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması – 1

         Yazar: MEHMET KAAN ÇALEN

         türkyorum - tda dergi 215 sayiGİRİŞ

         Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp, yakın dönem Türk düşünce tarihinin biri daha çok edebiyatçı/hikâyeci, diğeri de sosyolog/düşünce adamı sıfatıyla tanınan iki önemli ismidir. Bu iki ismi bir arada zikretmemizi mümkün kılan müşterek, Türkçülüktür. Ülkemizde hem sosyolojinin hem de Türkçülüğün kurucu babaları arasında yer alan Gökalp’in çağdaşları üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Bu makalede Gökalp’in sosyolog ve Türkçü sıfatlarının çakıştığı nokta olan kimlik meselesi bağlamında, Gökalp merkezli bir Ömer Seyfettin okuması yapmak suretiyle Gökalp’in sistemleştirdiği terminolojik ve fikrî yapının Ömer Seyfettin üzerindeki izlerini görebilmeyi amaçlamaktayız. Önce Gökalp’in kimlik meselesinde ortaya koyduğu fikrî yapı terminolojik düzeyde ele alıp bu terminolojinin Ömer Seyfettin’de karşılığını arayacak, daha sonra da Türklük, Müslümanlık, Osmanlılık kimlikleri bağlamında iki yazarı birlikte okumaya çalışacağız.Seçtiğimiz metinlerin II. Meşrutiyet dönemine ait olduğunu, bir-iki zarurî atıf dışında dönemin sınırları dâhilinde kaldığımızı hemen başlarken belirtmekdoğru olacaktır1.

         DEVLET, ÜMMET, MİLLET

         Osmanlı İmparatorluğu’nda kimlik tartışmalarına esas teşkil eden üç temel kategori vardır: Osmanlılık, Müslümanlık ve Türklük. Türklerin her üçüne birden dahil olduğu bu üç kimlik Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük olmak üzere üç ayrı siyasetin varlık zemini olmuştur. Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”te gösterdiği üzere her siyaset, dahilî olarak imparatorluk, haricî olarak İslâm âlemi ve Türk dünyası coğrafyası üzerinde bir takım vazgeçiş ve kayıpları davet etmektedir. Bu vazgeçiş ve kayıpların üç kimlik ve üç siyaset arasında yarattığı gerilim, tam da “Ben Osmanlı ve Müslüman bir Türküm” diyerek “siyasî, dinî ve nesebî” düzeydeki bu üç cemiyete ait müşterek bir menfaat bulmaya çalışan Akçura örneğinde olduğu gibi üç cemiyetin ortak paydasını teşkîl eden Türkleri bir çıkmaza sokmaktadır2. Ziya Gökalp bu çıkmazı “devlet, ümmet, millet” formülasyonuyla nazarî olarak aşmaya çalışmıştır. Tamamını oku. »

         Paylaş:

          11 Tem 2015

          RABİA KADİR İÇİN BİR MİLYON İMZA!

          Yazar: TÜRKYORUM

          türkyorum - rabia_kadir

          Doğu Türkistan için, Rabia Kadir için, Özgürlüğe “VİZE” ver!

          İmza Kampanyamızın amacı; Doğu Türkistan davasının sembol ismi Rabia Kadir’in Türkiye’ye girişinin önündeki vize engelinin kaldırılmasıdır.

          RABİA KADİR İÇİN BİR MİLYON İMZA

          Rabia Kadir Uygur Türklerinin haklarını müdafaa etmekte ve Çin gibi Türkiye’ye de giriş yasağı bulunmaktadır. Yasağın kaldırılması, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin Türk ve Dünya kamuoyunun gündemine daha örgütlü biçimde taşınmasını sağlayarak Uygur Türklerinin onurlu mücadelesini destekleyecektir.

          Tamamını oku. »

          Paylaş:
           1 2 3 4 5 6 ... 31 »
           • İZ BIRAKANLAR

            "Bana öyle geliyor ki, biz insan için, ülkemiz için istediğimiz ve savunduğumuz fikirlerden ötürü değil, bu düşüncelere layık kimseler olamadığımız için yargılanabilirdik. Zahiri sebepler neler olursa olsun, belki de yargılanmamızın gerçek sebebi budur. Ve belki bizi yargılayan güç de bunun sıradan bir vesilesidir. Gerçeği Allah bilir."

            Nevzat Kösoğlu (Askeri Mahkemedeki savunmasından)

           • Sosyal Ağ

           • Sosyal Medya

           • ETİKETLER